Opinie Collectiviteit bewijst kracht gemeenten

0

Ruim 90 miljoen besparen? Het kan, zolang je het maar collectief doet, bewijst de gezamelijke telecom inkoop van gemeenten.

Ruim 80% lagere tarieven voor de gemeente Rotterdam op haar mobiele abonnementen, het lijkt welhaast utopisch, maar niets is minder waar. Dit is precies wat zij bespaart op haar mobiele data en spraakdiensten. Wie denkt dat Rotterdam hier een kwalitatieve veer moet laten, heeft het ook al mis; ze krijgt kwalitatief hoogwaardige diensten.

Forse besparing

Gemeente Rotterdam flikt dit kunstje niet alleen, zoveel mag duidelijk zijn. Zij neemt af onder de raamovereenkomsten van GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) met de vier winnende leveranciers, te weten KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. GT is een initiatief van de G5, de bestuurdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. Alleen al de gezamenlijke aanbesteding van mobiele data en spraak laat indrukwekkende cijfers zien. Meer dan 280 deelnemers besparen meer dan 90 miljoen euro gedurende de looptijd van zes jaar. Dat kun je nu al stellen, al is de verwachting dat er nog meer bespaard gaat worden reëel. Er is immers sprake van een kliksysteem de raamovereenkomsten dat ervoor zorgt dat tarieven marktconform blijven. Aan het einde van ieder jaar worden alle tarieven van een provider gelijkgesteld aan het laagste tarief dat aan deze provider wordt betaald binnen de raamovereenkomst. Alle gemeenten van die provider betalen dan het jaar erop hetzelfde, laagste tarief.

Collectiviteit

Collectiviteit is hier het sleutelwoord. Maar wel onder een bepaald gesternte, wil het tot succes leiden. Maak het niet te groot. De verleiding is er om na dit initiële succes meteen de hele wereld erbij te slepen en dat is juist wat je niet moet doen. Als je maar flink doorredeneert heeft alles met alles te maken, maar of je er een werkbaar geheel uit krijgt is maar zeer de vraag. Het bekende Duitse gezegde ‘in der Beschränkung zeigt sich der Meister‘ doet hier zeker opgeld. Kijk per onderwerp goed of het zich leent voor een gezamenlijke aanbesteding.

Mobiele data en spraak leek zich daar goed voor te lenen. Een telefoontik is een tik en die is voor elke ambtenaar hetzelfde. En de markt kan gemakkelijk leveren. Het is een zogenaamd ‘commercial of the shelf‘ product. Extra effort voor leveranciers blijft beperkt, wat we vragen hebben ze immers op de plank liggen. Een andere gouden regel die we leerden in het proces is dat je geen behoefte moet creëren bij gemeenten, maar een behoefte moeten onderkennen, signaleren. Dan krijg je de handen op elkaar en dan pas heb je een volume dat een gezamenlijke aanbesteding rechtvaardigt.

Collectiviteit is geen doel op zichzelf. Iedere gemeente kan voor haar eigen situatie het beste bepalen of een landelijke, een regionale of helemaal geen samenwerking gewenst is. De filosofie achter GT is het collectief inkopen van bouwstenen die een gemeente individueel profijtelijk kan inzetten en die de mogelijkheden voor onderlinge samenwerking verbetert, al is het maar door het wegnemen van contactuele drempels. GT Vaste Communicatie is een mooi voorbeeld hiervan; onder optimale condities uw bestaande data en spraakverbindingen beschikbaar houden zodra uw huidige contracten aflopen en onder hetzelfde contract de mogelijkheden beschikbaar krijgen om onderling veilige netwerkverbindingen te realiseren. Verder biedt het netwerkverbindingen waarop landelijke databronnen worden ontsloten en waarmee u ook in willekeurige onderlinge samenwerkingsverbanden ICT-voorzieningen kunt delen.

Trots

Het bewijs dat gemeenten goed gezamenlijk kunnen aanbesteden mits er aan wat zaken is voldaan, is met GT Mobiele Communicatie geleverd. Wat we nu met z’n allen hebben opgebouwd is te kostbaar om los te laten. Daarom bouwen we verder. In eerste instantie met een gezamenlijke aanbesteding voor vaste data en spraak en internet, GT Vaste Communicatie geheten. Ook weer voor gemeenten uiteraard, maar ook zeker voor aan gemeenten gelieerde organisaties, zoals havenbedrijven en sociale diensten en ook Veiligheidsregio’s.

Boot gemist?

GT Mobiele Communicatie is groter dan gedacht en dat is mooi, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er nog ruimte is voor het ultieme doel en dat is dat alle gemeenten meedoen. Nu doen er toch nog meer dan honderd niet mee. Verscheidene gemeenten hebben GT na sluiting van de aanbesteding benaderd met de vraag of ze alsnog mee konden doen. Dat ging helaas niet. Wel heeft GT op haar website een belangstellingsregistratieformulier gepubliceerd voor een eventuele tweede gezamenlijke aanbesteding voor mobiele communicatie. Op het moment van schrijven zijn er al iets meer dan 40 belangstellenden. Uiteraard hopen we genoeg deelnemers te krijgen om ook deze tweede aanbesteding tot een succes te brengen.

Geen ééndagsvlieg

“GT is here to stay”. Het rijmt en het is wat mij betreft nog waar ook. Naast mobiele communicatie en vaste communicatie hebben we voor de komende jaren nog meer in petto: Bedrijfstelefonie, mobile devices, softwarelicenties… GT gaat het gezamenlijk aanbesteden zolang er maar genoeg animo voor is. Het eerste bewijs dat gemeenten de regie kunnen pakken en een stevige partner kunnen zijn voor leveranciers is geleverd en dat bewijs bevalt de gemeenten wel goed: goede dienstverlening tegen lage tarieven. Het is in deze tijd van bezuinigen een uitgelezen kans om te besparen opdat gemeenten hun geld aan hun kerntaken kunnen uitgeven. Én GT is geen Haags feestje maar echt iets van, voor en door gemeenten.

Wat mij betreft is het vooral een feest van, door en voor alle gemeenten, hoe eerder des te beter. Met als ultieme doel de gemeente als krachtige opdrachtgever met de regie stevig in handen.


Over de auteur: Marc Maas, projectleider Gemeentelijke Telecommunicatie bij KING

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden