‘Gemeentefonds geen pinautomaat voor VNG-beleid’

0

Het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie maakt bezwaar tegen uitnamen uit het Gemeentefonds voor ‘niet gemeente gerelateerde zaken’. De VNG nam volgens het initiatief reeds 70 miljoen euro op.

John Witkamp, Raadslid gemeente Westland en lid van het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie maakt in een brief aan de Tweede Kamer bezwaar tegen uitnamen door onder meer de VNG uit het Gemeentefonds.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer naar bestedingen uit het Gemeentefonds, wees de Kamer erop dat sinds 2009 uitnamen worden gedaan uit het gemeentefonds ten behoeve van andere organisaties dan gemeenten. Deze betalingen, die sinds 2009 met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begon, komen in 2015 ten goede aan vier organisaties: de VNG, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de Stichting A+O-fonds Gemeenten en de Waarderingskamer.

VNG: 70 miljoen
Het totaalbedrag dat ieder jaar werd onttrokken aan het gemeentefonds is jaarlijks gestegen en opgelopen tot circa €86 miljoen in 2015. Deze €86 miljoen werd rechtstreeks toegekend aan de vier genoemde organisaties. De VNG was van de vier de grootste ontvanger en ontving circa €70 miljoen in 2015.

Onrechtmatig
De Rekenkamer vindt deze uitnamen onrechtmatig : ‘”Wij merken deze betalingen aan als onrechtmatig, omdat deze rechtstreeks vanuit het gemeentefonds aan de organisaties zijn gedaan. Dit is in strijd met de Financiële-verhoudingswet (Fvw). De Fvw regelt de financiële relaties tussen het Rijk en de gemeenten en provincies. Deze wet geeft aan dat de uitgaven uit het gemeentefonds ten goede moeten komen aan de gemeenten.” In reactie op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer onderschrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het feit dat rechtstreekse betalingen plaatsvinden uit het gemeentefonds aan de VNG en andere niet-gemeentelijke organisaties. De minister geeft aan dat zijn ministerie in overleg is met de VNG om deze betalingen te beëindigen per 1 januari 2018

Contributieverhoging
De financieringskwestie waarin de VNG is geagendeerd op Algemene Ledenvergadering op 8 juni. De VNG stelt ter lediging van de problematiek twee oplossingen voor:

1. Bekostigen via verhoging van de contributie.

2. Bekostigen via een besluit om verplichtingen aan te gaan buiten de reguliere contributie om. Dit besluit moet op minstens 80% goedkeuring rekenen op de ALV om van kracht te zijn.

Het Raadsledeninitiatief trekt een aantal conclusies waaronder dat ‘Een onrechtmatigheid kan niet voortduren na constatering dat deze er is. Anders gezegd: de uitname uit het gemeentefonds naar de VNG dient terstond te stoppen en niet uitgefaseerd richting 2018.’ Tegelijk zeg het initiatief dat de de gelden vanaf 2009 teruggestort dienen te worden

 

Hier de volledige brief

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden