Tag: artikel 12

Financiën
Geen extra noodhulp gemeenten

Wie in de problemen komt door verliezen op bouwgrond hoeft – buiten de artikel 12-regeling van het Gemeentefonds – niet te rekenen op extra noodhulp van het Rijk. Wel krijgen gemeenten langer de tijd om orde op zaken te stellen.