Tag: Leeuwarderadeel

Gemeenten
Friese supergemeente, ondanks provincie

Leeuwarderadeel, Harlingen, Littenseradiel, het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel beginnen hun gesprekken over een gezamenlijke herindeling. Daarmee keren de gemeenten zich tegen de provincie die vlak voor de kerst aangaf dat Leeuwarderadeel in ieder geval bij Leeuwarden zou moeten aansluiten.