Tag: ggz

Sociaal
Toegang tot ggz staat onder druk

Uit onderzoek blijkt dat zowel voor kinderen als volwassenen de wachtlijsten bij psychologen voller worden. Hulp laat daardoor te vaak te lang op zich wachten

Sociaal
Grote rol gemeente na wetswijziging Verplichte GGZ

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Schippers ingestemd met een wijziging van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ). Hiermee worden de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra naar aanleiding van de zaak Bart van U. verwerkt in de al eerder ingediende Wet verplichte GGZ. Hiermee zijn obastekels weggenomen voor een betere samenwerking tussen zorgverleners, gemeente of politie en justitie