Tag: ggz

Sociaal
Grote rol gemeente na wetswijziging Verplichte GGZ

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Schippers ingestemd met een wijziging van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ). Hiermee worden de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra naar aanleiding van de zaak Bart van U. verwerkt in de al eerder ingediende Wet verplichte GGZ. Hiermee zijn obastekels weggenomen voor een betere samenwerking tussen zorgverleners, gemeente of politie en justitie

Bestuur
‘Rijk en gemeente moeten stoppen met concurrentie in vastgoed’

Gemeenten krijgen in toenemende mate te maken met leegstand van maatschappelijk vastgoed, onder meer door de transformaties in het sociaal domein en veranderingen in het gedrag van mensen. Naar verwachting verliest zo’n 20 miljoen m² vastgoed de komende jaren haar maatschappelijke functie. Dat wil niet zeggen dat maatschappelijk vastgoed geen waarde meer heeft. Jantine Kriens (VNG): ‘Je kunt maatschappelijk rendement niet berekenen met een rekenmachine, dat doe je aan de hand van gesprekken met mensen.’

Samenwerking
‘Verwarde mensen minder vaak in politiecel’

Verwarde mensen die een bedreiging vormen voor zichzelf of voor anderen worden minder vaak opgesloten in een politiecel. In 30 procent van de gevallen brengt de politie verwarde mensen na een incident rechtstreeks naar de geestelijke gezondheidszorg.

Sociaal
Schippers: zorg verwarde personen in elke gemeente

Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen. Dat staat in het plan van aanpak waarvan minister Edith Schippers (VWS) de hoofdlijnen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd

Sociaal
GGZ: Psychische Jeugdzorg in gevaar

Kinderen moeten bij gemeenten te lang wachten op psychische jeugdzorg. De transitie loopt spaak door budgettering, administratieve processen en gemis aan expertise. GGZ Nederland pleit daarom voor (boven)regionale organisatie en inkoop van jeugd ggz.

Sociaal
Verwarde patiënt valt tussen wal en schip

Politie en ggz-hulpdiensten krijgen te maken met steeds meer verwarde mensen. Maar ze krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Dat zeggen ggz-professionals uit de praktijk in een hoorzitting met de Tweede Kamer.