Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter

0

Het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat concludeert de IGZ na onderzoek naar het gebruik van de meldcode. De IGZ roept alle veldpartijen op om een stevige inhaalslag te maken in het professioneler en effectiever omgaan met deze problematiek.

Het onderzoek geeft een beeld van het gebruik van de meldcode bij huisartsen, ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg, mondzorg en ouderenzorg. De verschillen tussen de sectoren in het gebruik van de meldcode zijn groot. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende, net als scholing over deze problematiek.

Ggz
Verder stelde de inspectie vast dat de invoering en het gebruik van de kindcheck vooral bij de vrijgevestigde ggz-professionals beter moet.

De inspectie neemt de komende jaren de meldcode mee in haar toezicht en kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden.

Kindercheck
De samenwerkende inspecties binnen het toezicht sociaal domein (IGZ, onderwijsinspectie, inspectie jeugdzorg, inspectie VenJ, inspectie SZW) besteden de komende jaren extra aandacht aan de samenwerking tussen ketenpartners op dit onderwerp. Bij het toezicht op de ggz wordt het komende jaar extra op het goed gebruik van de kindcheck gelet.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden