Tag: Grondwet

Bestuur
Grondwet in Arabisch naar alle gemeenten

Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen uit verschillende landen heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de Grondwet ook in het Arabisch beschikbaar te stellen.

Bestuur
Benoeming burgemeester mogelijk uit Grondwet

De bepaling dat burgemeesters en commissarissen van de Koning worden benoemd door de Kroon, wordt in de toekomst mogelijk uit de Grondwet geschrapt. De ministerraad heeft ingestemd met het voordragen van een initiatiefwetsvoorstel hiertoe voor bekrachtiging door de Koning

Bestuur
Benoeming burgemeester kan uit Grondwet

De benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koning wordt mogelijk uit de Grondwet gehaald. De Eerste Kamer stemde dinsdag voor een initiatiefwetsvoorstel van D66 hiertoe.