Benoeming burgemeester mogelijk uit Grondwet

1

De bepaling dat burgemeesters en commissarissen van de Koning worden benoemd door de Kroon, wordt in de toekomst mogelijk uit de Grondwet geschrapt. De ministerraad heeft ingestemd met het voordragen van een initiatiefwetsvoorstel hiertoe voor bekrachtiging door de Koning

Dit initiatiefwetsvoorstel van D66 werd op 28 april jongstleden aanvaard door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er in 2013 al mee in. Een Grondswetwijziging kan echter pas als er opnieuw landelijke verkiezingen zijn geweest en de Tweede en Eerste Kamer daarna met een tweederdemeerderheid akkoord gaan.

Beide Kamers hebben het voorstel besproken in zogeheten eerste lezing. De tweede lezing vindt plaats na de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen, die gepland staan op 15 maart 2017. Het initiatiefwetsvoorstel regelt niet hoe de aanstelling van burgemeesters en commissarissen eruit moet gaan zien. Het is aan een volgend kabinet daartoe eventueel een voorstel te doen, na aanvaarding van de Grondwetswijziging in tweede lezing.

Over Auteur

1 reactie

 1. Een nog veel interessantere discussie zou zijn of de rollen van burgemeester en CvdK uberhaupt nodig en gewenst zijn.

  Het ‘benoemingsgedeelte’ zoals dat nu is, stamt nog uit de tijd dat het rijk (en de koning) wilden controleren of die boertjes in de provincie en gemeenten het wel allemaal goed deden. Iets wat, om Mark Rutte te citeren, niet meer van deze tijd is.

  Een rol als primus inter pares hebben ze ook niet meer, zelfs niet gekozen. En de functionele rollen die ze hebben worden dagelijks uitgehold, en stellen verder niks meer voor.

  Blijft over de voorzitterrol in de respectievelijke gremia: dat kan worden opgelost door vanuit die gremia een eigen voorzitter te laten kiezen. Die kan dan gelijk de protocollaire rimram uitvoeren: linten huldigen, honderdjarigen doorknippen en wat dies meer zij.

  Eventuele bestuurlijke of rechtsstatelijke rollen kunnen vervuld worden door in het ene geval wethouders, en in het andere geval door uit het gremium gekozen statenleden.

  En dan zijn we van alle gezeur en gehannes rond de burgemeester en de CvdK af.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden