Tag: Halderberge

Gemeenten
Onderzoek naar nieuw stembiljet

Om te komen tot een nieuw ontwerp van het stembiljet is een aantal testen gedaan met drie ontwerpen voor een nieuw stembiljet. Minister Spies noemt de uitkomsten van de testen positief.

Gemeenten
Brabantse riool en afvalwatersamenwerking

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht hebben met het waterschap Brabantse Delta een overeenkomst getekend over samenwerking om de afvalwaterzuivering en riolering goed te organiseren.

Gemeenten
Samenwerking tegen schoolverlaters

De bedoeling is een gezamenlijk leerplichtbureau op te richten. Vanuit dat bureau kunnen leerplichtambtenaren van Bergen op Zoom, Roozendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Halderberge hun werk doen.