Tag: havenbedrijf

Gemeenten
Rotterdamse Haven gaat ‘Plastic soep’ aanpakken

Havenbedrijf Rotterdam daagt andere partijen uit om samen ‘Port Waste Catch’ te ontwikkelen. Dit moet resulteren in vermindering van de ‘plastic soep’, drijvend en zwevend kunstof plastic afval in de havens en havenbekkens.