Rotterdamse Haven gaat ‘Plastic soep’ aanpakken

0

Havenbedrijf Rotterdam daagt andere partijen uit om samen ‘Port Waste Catch’ te ontwikkelen. Dit moet resulteren in vermindering van de ‘plastic soep’, drijvend en zwevend kunstof plastic afval in de havens en havenbekkens.

Het Havenbedrijf streeft naar de titel ‘meest duurzame haven’. Samen met klanten en stakeholders werkt het Havenbedrijf aan manieren om te zorgen dat onze haven steeds schoner en duurzamer wordt. Want een schone en duurzame haven verbetert de leefkwaliteit voor gebruikers en omwonenden. Als ondertekenaar van het Kunststof Ketenakkoord streeft het Havenbedrijf naar een zichtbare reductie in 2020 van plastic zwerfvuil in zee en binnenwateren en het in Rotterdam accommoderen van bedrijvigheid voor verwerking van plastics.

Het Havenbedrijf wil daarom het voortouw nemen in het verwijderen van dit afval voor het in zee terecht komt. De focus ligt op drijvend en zwevend kunststof afval, waarbij het overige afval ‘bijvangst’ is. De Port Waste Catch moet het afval afvangen op plaatsen in de haven waar zich op natuurlijke wijze drijvend afval ophoopt. Het Havenbedrijf zoekt daarom een systeem dat een oplossing biedt voor alle stappen in de keten van afvalverwerking. Niet alleen de inzameling van afval, maar ook het afvoeren, verwerken en hergebruik.

Op 1 oktober is de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van Port Waste Catch “tijdens een marktconsultatie” in het Innovation Dock van RDM . Ontwerpers, ingenieurs, technologen en uitvinders, maar ook bedrijven binnen de scheepvaart- en maritieme industrie, kennis- en wetenschappelijke instituten, innovatiegerichte ondernemingen zoals start-ups, onderwijsinstellingen én studenten werden gevraagd om om samen de uitdaging van grootschalige afvalinzameling aan te gaan.’

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van ca € 600 miljoen. Aandeelhouders zijn de Gemeente Rotterdam met 70% en de Nederlandse Staat met 30% van de aandelen.

Geïnteresseerde partijen voor de uitdaging kunnen zich hier aanmelden

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.