Tag: huisarts

Bestuur
Huisartsen: Kwetsbare patiënt verdient meer zorg en aandacht

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) concludeert dat ouderen met een complexe zorgvraag en mensen met een verstandelijke beperking onvoldoende de zorg en aandacht krijgen die zij verdienen. Zij zullen de uitslag van hun ledenpeiling delen in het overleg met de VNG het ministerie van VWS en de NZa

Jeugdzorg
Zorgen over medisch beroepsgeheim jeugdzorg

Kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, verpleegkundigen en ook ouders en belangenverenigingen trekken aan de bel bij staatssecretaris Van Rijn en de Tweede Kamer. Ze willen de garantie dat het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg wordt gerespecteerd.

Sociaal
Artsen constateren gebrek aan thuiszorg

Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen of slecht eten en drinken. Ze constateren dat ouderen vaak te weinig professionele zorg aan huis krijgen en ook te weinig mantelzorg.

Jeugdzorg
Expertisecentrum kindermishandeling van start

Artsen die vermoeden dat hun minderjarige patiënt slachtoffer is van mishandeling kunnen vanaf 12 december 24 uur per dag bellen met een gespecialiseerde kinderarts van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK).