Huisartsen: Kwetsbare patiënt verdient meer zorg en aandacht

0

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) concludeert dat ouderen met een complexe zorgvraag en mensen met een verstandelijke beperking onvoldoende de zorg en aandacht krijgen die zij verdienen. Zij zullen de uitslag van hun ledenpeiling delen in het overleg met de VNG het ministerie van VWS en de NZa

Samenwerking gemeente onveranderd

Uit de ledenpeiling onder 1360 leden blijkt dat huisartsen te weinig tijd en mogelijkheden hebben om kwetsbare thuiswonende patiënten met een zware zorgvraag voldoende zorg te kunnen geven. 25% van de respondenten ervaart samenwerking met de gemeente als probleem bij de huidige langdurige zorg. Algemeen ervaart ruim 38% van de ondervraagden dat er meer contact is met de gemeente dan voorheen, 24% dat het contact onveranderd is en zegt 37% dat ‘er ook nu geen contact met de gemeente is’

Op de vraag wat zij als voordelen van dat huidige zorgsysteem zien, weet ruim 68% er geen te noemen. Zij ervaren bovendien de wachttijd voor opname in een zorginstelling (68%) of kortdurende opvang als belemmering voor goede zorg in noodsituaties.

LHV-bestuurslid Geert-Jan van Loenen reageert op de uitkomsten: “Ik ben onder de indruk van de manier waarop huisartsen de verantwoordelijkheid voor kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag oppakken. Je ziet dat huisartsen keihard werken om deze patiëntengroep in hun praktijk op te vangen. Maar het is ook duidelijk dat de populatie veel complexer is geworden. Het doel van de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat patiënten dicht bij huis de nodige zorg zouden krijgen, nu komt het voor dat patiënten onheus lang thuis moeten blijven wonen omdat er bijvoorbeeld geen tijdige opvang is in noodgevallen.”

Afspraken medebehandeling

Volgens 28 procent van de respondenten is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in hun huisartsenpraktijk geborgd voor thuiswonende oudere patiënten. De ondersteuning van een medebehandelaar is juist hard nodig voor de zorg aan kwetsbare patiënten met een zware zorgvraag. Vaak blijkt er geen SO of arts verstandelijk gehandicapten (AVG) beschikbaar te zijn of zijn er geen samenwerkingsafspraken over medebehandeling gemaakt.

De LHV brengt de resultaten van de ledenpeiling in het landelijk overleg met het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Download hier de resultaten van de ledenpeiling van de LHV

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden