Tag: kerncentrale

Energie
Onderzoeksraad bekijkt onderzoek kerncentrales

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt of er een onderzoek moet komen naar kerncentrales. Voorzitter Joustra zegt dat de raad wordt benaderd door bestuurders en burgers en zich oriënteert op de problematiek die er speelt rondom de centrales.