Tag: kinderopvang

Onderwijs
‘Waak voor wildgroei in kinderopvang’

Leo Houwen, voorzitter van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) roept gemeentebesturen op kritisch te kijken naar ‘de komst van nieuwe partijen om onnodige wildgroei inde kinderopvang te voorkomen’.

Gemeenten
Verschillen leges Kinderopvang steeds groter

De harmonisatie en decentralisatie in de Kinderopvang brengt grote verschillen naar voren in leges die gemeenten rekenen. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Gemeenten zijn niet transparant in de tarieven die zij voor de geleverde diensten rekenen