Tag: Laarbeek

Gemeenten
Bezwaar tegen WOZ loont

Een aantal gemeenten maakt het dit jaar erg bont met de verhoging van de onroerendezaak­belasting. Bezwaar maken loont vaak.