Bezwaar tegen WOZ loont

1

Een aantal gemeenten maakt het dit jaar erg bont met de verhoging van de onroerendezaak­belasting. Bezwaar maken loont vaak.

Neem Meerssen. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt er dit jaar met 37,1 procent. Een huiseigenaar in de Zuid-Limburgse gemeente, zo berekende Vereniging Eigen Huis afgelopen week, moet dit jaar gemiddeld 115 euro meer betalen.

Meerssen is niet de enige gemeente die de ozb flink verhoogde. Het Gelderse Duiven gooit er 27,7 procent bovenop, Kampen 16,7 procent, Wageningen 15 procent en Laarbeek in Noord-Brabant 13,9 procent.

Gemiddeld verhogen gemeenten de ozb dit jaar met 2,45 procent. Dat is meer dan de bedoeling was. Gemeenten mogen zelf beslissen hoeveel ze de ozb-tarieven verhogen, maar het gemiddelde tarief van alle gemeenten samen mag niet meer dan 1,57 procent stijgen. Dat wordt de landelijke ‘macronorm’ genoemd.

Het is volgens Vereniging Eigen Huis, de belangenorganisatie van huiseigenaren, het vijfde opeenvolgende jaar dat gemeenten deze macronorm overschrijden. De gemeenten die de belasting fors verhogen, komen daar ­eigenlijk altijd mee weg. Gemiddeld betaalt een huiseigenaar in Nederland dit jaar 288 euro aan ozb.

Daling
Er zijn ook gemeenten waar de heffing voor huiseigenaren dit jaar fors is gedaald. In Opsterland daalt de belasting met 14,6 procent, in Dongeradeel met 12,7 procent. Verder naar het zuiden, in het Brabantse Gemert-Bakel, daalt de ozb met 10,5 procent.

Wat betreft de stijgingen lijkt de pijn vooral te zitten bij kleinere gemeenten. In de 36 grootste gemeenten van het land valt de stijging van de ozb mee, zo bleek in januari uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

De ozb in deze gemeenten, waar 38 procent van de bevolking woont, is gemiddeld met 1,5 procent gestegen. In Alkmaar daalt de belasting volgens de onderzoekers het meest, met 2,9 procent. In Amersfoort is sprake van een forse stijging van 10,7 procent. De gemeente rechtvaardigde dat eerder al door erop te wijzen dat de tarieven nog steeds lager dan gemiddeld zijn.

Vereniging Eigen Huis vindt dat het kabinet moet voorkomen dat gemeenten de ozb te veel verhogen. De macronorm werkt niet omdat individuele gemeenten ervan mogen afwijken. De belangenclub heeft er ook bezwaar tegen dat alleen huiseigenaren worden aangeslagen voor de ozb. Dat is zo sinds 2006, toen het zogeheten gebruikersdeel van de belasting werd geschrapt, en alleen het eigenarendeel overbleef.

Waarde
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de ozb. De ozb is een percentage van de door de gemeente vastgestelde waarde van een huis. Wel kunnen eigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. De nieuwe WOZ-waarden zijn in januari en februari bekendgemaakt. Eigenaren hebben daar zes weken de tijd voor.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde loont verrassend vaak. Van de ingediende bezwaren wordt volgens de Waarderings­kamer, die toezicht houdt op de gemeentelijke taxaties, 43 tot 45 procent gehonoreerd.

Huiseigenaren maken alleen niet vaak bezwaar. De Waarde­ings­kamer becijferde dat vorig jaar de waarde van 98,2 procent van de huizen niet is bestreden. In de praktijk krijgt minder dan 1 procent van alle huizen zo een lagere WOZ-waarde. Als de klager gelijk krijgt, gaat er gemiddeld 10 procent van de waarde af. Het lijkt erop dat huiseigenaren kansen laten liggen.

Een lagere WOZ-waarde heeft niet alleen gevolgen voor de ozb, maar ook voor andere belastingen en heffingen. Grootste kostenpost voor de meeste huiseigenaren is het eigenwoningforfait, de verplichte fiscale bijtelling voor huiseigenaren.

Er zijn allerlei bureautjes die namens huiseigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, maar huiseigenaren kunnen zelf ook een bezwaarschrift indienen. Het begint met het opvragen van het taxatierapport. Argumenten om om een verlaging te vragen, kunnen zijn dat vergelijkbare huizen lager getaxeerd zijn, er achterstallig onderhoud is, of er bij het huis een drukke weg loopt.

Door: Jean Dohmen voor Elsevier

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. Avatar

  Misschien is het handig om hierover eens een gemeente aan het woord te laten?

  Er zijn inderdaad 'bureautjes' die een burger kan inschakelen om bv 'gratis' bezwaar te maken. Vaak middels no cure, no pay.
  Krijgt een burger gelijk via zo'n bureau, dan ontvangt dat bureau een vergoeding. Dat zorgt indirect voor een verhoging van de tarieven van de OZB; want de kosten voor gemeenten/samenleving worden hoger.
  Niks gratis.

  Een beter idee is, als de waarde echt fout is, om met een telefoontje, zonder officieel bezwaar in te dienen, de waarde te laten aanpassen.
  Neem gewoon even contact op met de gemeente, of als er dan toch bezwaar nodig is, doe dat zelf.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden