Tag: NAM

Bestuur
Duidelijkheid over gasoverschot

De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) wil zo snel mogelijk opheldering over een mogelijk overschot van Groningse aardgas op de gasmarkt.

Bestuur
Aantal klachten bevingsschade stijgt

Veel meer mensen hebben afgelopen jaar geklaagd over de afhandeling van aardbevingsschade in de provincie Groningen. De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, een soort ombudsman, zag het aantal klachten ten opzichte van 2014 met de helft toenemen tot 267.

Bestuur
Provincie Groningen: ‘Minder macht voor NAM’

De macht van de NAM moet sterk worden teruggedrongen. De sturende rol van het bedrijf bij onderzoek, schadevaststelling en -afhandeling is kwalijk. Alle mijnbouwschade verdient erkenning en de bewijslast moet zo snel mogelijk worden omgekeerd.

Energie
Gaswinning beperkt tot 30 miljard m3

Het kabinet heeft besloten om de gaswinning voor 2015 terug te brengen tot 30 miljard m3. Dat is 9,4 miljard m3 minder dan begroot. Minister Kamp liet tijdens een persconferentie weten dat de veiligheid van de Groningers voorop staat.