WOZ-waarde Groningen omlaag na bevingsschade

0

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde moet rekening gehouden worden met schade door aardbevingen, ook als de schade na de oorspronkelijke peildatum ontstaat. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

De uitspraak geldt vooralsnog alleen voor de eigenaren die bezwaar hadden aangetekend tegen de WOZ-beschikking voor hun woning, aldus een woordvoerster van het gerechtshof. Drie woningeigenaren uit het bevingsgebied in Groningen maakten bezwaar tegen de WOZ-beschikking 2013 voor hun huis. De peildatum daarvoor was 1 januari 2012, terwijl in augustus van dat jaar een beving plaatsvond waarbij twee woningen beschadigd raakten. In een van beide gevallen is die schade door de NAM vergoed.

Waardepeildatum

Volgens de Wet waardering onroerende zaken moet rekening worden gehouden met de staat van de onroerende zaak op de waardepeildatum, tenzij die toestand wijzigt als gevolg van onder meer vernietiging. Hetzelfde geldt als de onroerende zaak een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid. Dan geldt de waarde naar de toestand bij het begin van het volgende jaar, in dit geval 1 januari 2013.

Gedeeltelijke vernietiging

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat geen sprake was van een dergelijke bijzondere omstandigheid, en dat fysieke schade niet tot een lagere waarde leidt in gevallen waarin de schade door de NAM wordt vergoed. De partijen gingen in hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden en dat komt tot een ander oordeel dan de rechtbank. Voor de woningen die schade hebben opgelopen, is sprake van gedeeltelijke vernietiging.

Geen schade

De staat van de woningen is dus gewijzigd en daarom moet rekening worden gehouden met een waardevermindering door de aardbeving. Hierbij maakt het niet uit of de schade aan de eigenaar is vergoed of nog zal worden vergoed. Voor de woning die geen schade heeft opgelopen geldt dit niet. Ook achtte het hof geen andere, bijzondere omstandigheid aanwezig die tot een waardevermindering zou moeten leiden.

Bron: ANP/rechtspraak.nl

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden