Tag: publiek-privaat

Bestuur
Friesland participeert fors in Windpark IJsselmeer

De provincie Friesland is bereid financieel te participeren in het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten maximaal 127 miljoen euro krediet beschikbaar te stellen.