Tag: quotumwet

Werk
Mankementen aan de nieuwe Quotumwet

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap of -beperking, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mochten de werkgevers de extra banen niet creëren, dan gaat de zogenoemde Quotumwet in werking. Maar hieraan zitten nogal wat haken en ogen.

Bestuur
Quotumwet Klijnsma ter discussie

De lage boete voor het niet in dienst nemen van arbeidsgehandicapten is een van de redenen om de vraag te stellen of de Quotumwet van Jetta Klijnsma haar doel zal raken.