Rapport: Quotumwet gedoemd te mislukken

2

Aan het werk naar vermogen? De wetten en akkoorden staan “haaks op de dagelijkse bedrijfspraktijk”, concludeert het SCP.

Onder werkgevers is nauwelijks animo om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, zoals in het sociaal akkoord is afgesproken, blijkt uit het rapport Vraag naar arbeid van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verder zijn bedrijven maar matig enthousiast over het feit dat ouderen langer doorwerken.

De ambitie van de Quotumwet, in het verlengde van de Participatiewet, lijkt met de cijfers van het SCP een droombeeld. “In 2011 gaven maar weinig werkgevers (9%) in hun personeelsbeleid prioriteit aan het aantrekken van arbeidsbeperkten”, is een conclusie. “Dit is lager dan het aandeel werkgevers dat prioriteit geeft aan beleid voor andere groepen, zoals personen uit migrantengroepen (12%) of ‘meer vrouwen aan de top’ (18%).” Of iedereen een kans krijgt om mee te doen naar vermogen is hiermee sterk de vraag.

Loonkostensubsidie
Een kwart tot de helft van de werkgevers is volgens het rapport niet op de hoogte van regelingen die het aantrekken van arbeidsbeperkten moet stimuleren, zoals de no-riskpolis en loonkostensubsidie. “Dit verklaart mede waarom slechts 5 tot 12 procent een beroep doet op dergelijke regelingen.”

De wetten en de afspraken in verschillende akkoorden staan “haaks op de dagelijkse bedrijfspraktijk”, concluderen de onderzoekers van het SCP.

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord is onder meer afgesproken dat werkgevers 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk zullen helpen en stevig wordt ingezet op het van-werk-naar-werk helpen van boventallig personeel. In de praktijk moet dit nog gaan blijken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Avatar

    De ‘oplossingen’ van de overheid hebben inmiddels hun waarde(loosheid) bewezen! Dus er valt vanuit die kant NIETS fatsoenlijks en mensvriendelijks te verwachten…blijkens de beleidswijzigingen…die men ondanks alle bezwaren en noodsignalen toch doordrukt.

  2. Avatar

    De politieke partijen die een andere politieke partij beschuldigde van populisme zijn zelf de partijen die het meeste gebruik maken van populisme. Het zogenaamde optimisme moet iedereen maar in geloven…ook al hebben vele beleidswijzigingen in de afgelopen 40 jaar al vele malen de nadelen voor de burgers getoond. Burgers worden zelfs schaamteloos bestolen van hun rechtmatig geld. Daarvoor gebruikt men allerlei drogredenen!!! De schaamteloze politieke oneerlijkheid en bedrog overwoekert uiteindelijk de eerlijkheid waardoor sociaal langzaam maar zeker veranderd in a-sociaal! Blijkbaar wil men zo’n asociale wereld creëren. Inmiddels zie je dat verschijnsel toenemen over de hele wereld. Waar de mensen met veel geld nog steeds niet genoeg hebben en dus via allerlei middelen blijven doorstelen van de mensen die niet zoveel hebben. De politiek helpt die financieel machtigen mee…want men doet er amper tot NIETS tegen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden