Tag: samenwerking

Burgerzaken
Valkuilen van samenwerking in SSC’s

In het regeerakkoord wordt gestuurd op de ontwikkeling van grote gemeenten en samenwerkingsverbanden. Of het wat oplevert, is afhankelijk van het ontwijken van de in praktijk bestaande valkuilen.

Gemeenten
Samenwerking afvalwater levert 5 miljoen op

Waterschap Groot Salland gaat met aantal regio-gemeenten nauwer samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer. Samen willen ze de kwaliteit ervan verbeteren, de duurzaamheid vergroten, de kwetsbaarheid laten afnemen en de kosten reduceren

1 19 20 21