Tag: SZW

Gemeenten
Verschillen leges Kinderopvang steeds groter

De harmonisatie en decentralisatie in de Kinderopvang brengt grote verschillen naar voren in leges die gemeenten rekenen. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Gemeenten zijn niet transparant in de tarieven die zij voor de geleverde diensten rekenen

Bestuur
VNG waarschuwt leden: “voorkom afsluiting Suwinet”

De VNG dringt er middels een brief bij haar leden op aan om maatregelen te nemen om informatiebeveiliging te verbeteren. Directe aanleiding hiervoor is het onderzoek dat Inspectie SZW bij gemeenten is gestart omtrent de beveiliging van Suwinet en bewaking van privacy..

Sociaal
SZW:’100.000 jongeren zonder hulp gemeenten’

Zo’n 100.000 jongeren zijn niet in beeld bij de gemeenten en krijgen dus geen financiële hulp of andere begeleiding. Dit concludeert de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het onlangs verschenen rapport Buitenspel.

Bestuur
SZW start Suwinet onderzoek gemeenten

De SZW Inspectie stuurt vandaag een aankondigingsbrief naar alle colleges B&W over het op handen zijnde onderzoek naar de Suwinet-prestaties van gemeenten. De VNG roept alle gemeenten op om constructief en efficiënt mee te werken aan dit onderzoek.

Werk
SZW: uitvoering Partcipatiewet onvoldoende

Gemeenten moeten een actievere rol nemen om jongeren te helpen bij het vinden van een baan. De Inspectie SZW constateert dat in haar eindrapport ‘Buitenspel: De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’. Gemeenten hebben wettelijk meer taken die zij tot nog toe niet of onvoldoende uitvoeren

1 2 3 4