Tag: VenJ

Sociaal
Goede ideeën tegen vechtscheidingen

De nieuwe tijdelijke website www.divorcechallenge.nl verzamelt goede ideeën van professionals, sociale hulpverleners en ervaringsdeskundigen om het aantal vechtscheidingen en de negatieve gevolgen daarvan voor kinderen terug te dringen.

Openbare orde
‘Bonte verzameling BOA’s is nieuw soort gemeentepolitie’

De enorme omvang van het ministerie van VenJ en de start van de Nationale Politie hebben als risico dat de opsporingstaak van de politie gaat prevaleren boven de openbare orde taak. Daardoor nemen gemeenten steeds vaker hun toevlucht tot een eigen toezicht- en handhavingsapparaat en ontstaat er een nieuws soort gemeentepolitie. Dat stelt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)

Bestuur
Rechtbanken behouden volledig aanbod

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft een bijna Kamerbrede meerderheid van oppositie en coalitie gisteren een motie ingediend waarin staat dat de toegang tot het recht essentieel is. Hierdoor kan de voorgenomen sluiting van 7 rechtbanken niet doorgaan