Rechtbanken behouden volledig aanbod

0

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft een bijna Kamerbrede meerderheid van oppositie en coalitie gisteren een motie ingediend waarin staat dat de toegang tot het recht essentieel is. Hierdoor kan de voorgenomen sluiting van 7 rechtbanken niet doorgaan

Dat betekent dat de rechtbanken in Almelo, Assen, Alkmaar, Zutphen, Dordrecht en Lelystad niet gesloten mogen worden en dat er nieuwe voorstellen moeten komen om leegstand bij alle rechtbanken in Nederland te voorkomen. Ondermeer de gemeente Dordrecht laat weten “erg blij te zijn met dit behaalde resultaat”.

Dordrecht verwijst naar de inspanningen die de burgemeesters van de steden hebben gedaan om de de rechtbanken in steden te behouden: De rechtbank behoort midden in de samenleving te staan en rechtspraak behoort toegankelijk te zijn voor alle burgers.” De Raad van de Rechtspraak had in haar eerdere Meerjarenplan voorgesteld dat de 7 rechtbanken ontmanteld moesten worden. Er zou slechts een soort dependance overblijven voor kleine zaken. De burgemeesters hebben namens hun gemeenten het heft in handen genomen en in de Tweede Kamer, maar ook bij de Raad voor de Rechtspraak en de minister, gepleit voor behoud van de rechtbanken.

Zij praten nu verder over een alternatief plan “en het bieden van ondersteuning om uitvoering van de motie mogelijk te maken. Want met de motie is nog geen oplossing gevonden voor het financiële probleem dat de Raad claimt te hebben. Er moet immers ook geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de rechtspraak.  De motie geeft de gemeenten enorme steun om het verdere overleg met het ministerie en de Raad voor Rechtspraak in te vullen en een toekomstbeeld te creëren waar iedereen tevreden over kan zijn.”

(Update 30-11. Via de Raad voor de Rechtspraak)
Volledig aanbod rechtszaken blijft in 7 vestigingen

Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad blijven volwaardige rechtspraaklocaties.

Dat hebben de presidenten en de Raad voor de rechtspraak besloten. Aanleiding hiervoor is dat de Tweede Kamer donderdag een breed ondersteunde motie indiende die de regering oproept in de Voorjaarsnota 2016 ‘voldoende middelen vrij te maken’ om de genoemde 7 vestigingen ‘volwaardig open te houden, zonder leegstand te financieren’. De Tweede Kamer stemt dinsdag 1 december over de ingediende moties.

Plan
De Rechtspraak had een plan opgesteld waarin stond dat in de 7 vestigingen niet meer alle rechtszaken zouden worden behandeld. Hierdoor zouden op deze plekken niet meer dure faciliteiten als grote zittingszalen, cellenblokken en beveiliging hoeven te worden gefinancierd. Onderdeel van het plan was ook de kantoren in de arrondissementen waarin de vestigingen liggen, te concentreren op 1 hoofdlocatie, waardoor op huisvesting zou kunnen worden bespaard.

Bezuinigingen
Aanleiding het plan op te stellen was dat de Rechtspraak wordt geconfronteerd met bezuinigingen oplopend tot 88 miljoen euro. Tegelijkertijd moet de Rechtspraak investeren in verlichting van de werkdruk en kwaliteit. Zo loopt er een grootschaligmoderniseringsprogramma waarvan digitalisering een belangrijk onderdeel uitmaakt.50 miljoen

In de aanloop naar de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie vorige week, heeft de Rechtspraak steeds gezegd 50 miljoen euro structureel extra nodig te hebben om overal alle rechtszaken te kunnen blijven doen én de noodzakelijke investeringen in kwaliteit te kunnen betalen. Vlak voor de begrotingsbehandeling maakte minister Van der Steur bekend in 2016 20 miljoen extra en vanaf 2017 25 miljoen structureel beschikbaar te stellen. Hier komt dus als gevolg van de motie van de Tweede Kamer geld bij. Hoeveel is nog niet bekend. Dat hangt af van de vraag, welke oplossingen er lokaal kunnen worden gevonden om de overtollige vierkante meters af te stoten.

Huisvesting
Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Nu de politiek onze roep om extra geld gehoord en gehonoreerd heeft, kunnen we gaan kijken hoe we de huisvestingsparagraaf van ons toekomstplan kunnen herschrijven. Waarbij als uitgangspunt geldt dat het aanbod van rechtszaken in de 7 vestigingen gehandhaafd blijft.’

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden