Tag: Zutphen

Schuldhulp
‘Schuldhulpverlening schiet tekort’

De schuldhulpverlening aan de burger schiet tekort, stelt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen in een kritische rapport.
Wie de overheid om hulp vraagt bij het aanpakken van schulden, ondervindt tal van drempels.

Wmo
Ombudsman: ‘regeling Wmo tegenstrijdig’

Burgers krijgen nauwelijks of geen informatie van hun gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’.

Gemeenten
Landelijke politiek lokaal niet interessant

Uit representatief onderzoek onder 15.000 mensen blijkt dat er in de ogen van de burgers een kloof is tussen landelijke en lokale politieke beleving. Er zijn weinig gemeenten waar de inwoners zowel geinteresseerd zijn in landelijke- als in lokale politiek.