Tag: verantwoordelijkheid

Jeugdzorg
Wie is verantwoordelijk voor het wijkteam?

Per 1 januari 2015 gaan gemeenten de Jeugdwet uitvoeren. De afgelopen tijd hebben zij hiertoe voorbereidingen getroffen door het inrichten van wijkteams, als de toegangspoort naar jeugdhulp. Juridisch mankeert daar nog wel wat aan, bijvoorbeeld als het gaat over de verantwoordelijkheidsverdeling.