Wie is verantwoordelijk voor het wijkteam?

0

Per 1 januari 2015 gaan gemeenten de Jeugdwet uitvoeren. De afgelopen tijd hebben zij hiertoe voorbereidingen getroffen door het inrichten van wijkteams, als de toegangspoort naar jeugdhulp. Juridisch mankeert daar nog wel wat aan, bijvoorbeeld als het gaat over de verantwoordelijkheidsverdeling.

In veel wijkteams zijn de medewerkers die er werken niet gedetacheerd naar de gemeente, maar in dienst van de jeugdhulpaanbieder. De gemeente stuurt deze medewerkers aan. Maar de moederorganisatie draagt juridisch nog steeds de verantwoordelijkheid voor zaken als arbo-omstandigheden, werkdruk, manier van leidinggeven, sfeer, et cetera.

Kwaliteit

Er ontstaan problemen als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als een jongere niet op tijd de noodzakelijke jeugdhulp krijgt. Als de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de jeugdhulp niet duidelijk is, is het voor de cliënt niet duidelijk waar hij naar toe kan met een klacht of een aansprakelijkheidsstelling: de gemeente, het wijkteam, de moederorganisatie die de medewerker heeft geleverd, de professional?

Verbetersuggesties

Hoe moet het dan wel? Vanuit juridisch oogpunt bezien heeft het uitbesteden door de gemeente aan een nieuwe juridische entiteit de voorkeur. De gemeente houdt de mogelijkheid budgettair te sturen en ook is de deskundigheid in de toegangspoort geborgd. Het uitbesteden aan een coöperatie zou daarbij een goede optie zijn. Het gekozen model zal sowieso zowel juridisch als fiscaal getoetst moeten zijn.

Meer lezen over de juridische haken en ogen van wijkteams? Neem een introductieabonnement op Sociaal Bestek >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden