Tag: wijkteam

Sociaal
Vergelijk kwaliteit en aanbod zorg

Voor gemeenten, met name voor de sociale wijkteams, is het niet altijd eenvoudig om zicht te hebben op het arsenaal aan zorgverleners dat zij hun bewoners kunnen bieden. Laat staan op de kwaliteit van die zorg. Steunwijzer brengt daar verandering in.

Ouderen
Wijkteams worstelen met beroepsgeheim en privacy

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning dicht bij huis, zetten zij sociale wijkteams in voor de organisatie van passende zorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze nieuwe manier van samen zorgen in de wijk roept een aantal ethische kwesties op die aandacht verdienen.

1 2 3 6