Tag: wijkteam

Ouderen
Wijkteams worstelen met beroepsgeheim en privacy

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning dicht bij huis, zetten zij sociale wijkteams in voor de organisatie van passende zorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze nieuwe manier van samen zorgen in de wijk roept een aantal ethische kwesties op die aandacht verdienen.

Blog
Opinie Taal is ook Participatie!

Haal laaggeletterdheid uit de taboesfeer, in de invloedsfeer! Ongeveer 26.000 inwoners in de regio West-Brabant en landelijk 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar. Dat zijn de harde cijfers van mensen die kampen met laaggeletterdheid. In eerste instantie wellicht onbegrijpelijk in een land waar we prima onderwijsvoorzieningen hebben. Maar, wel de realiteit. En, actueler dan ooit. Niet in de laatste plaats vanwege onze moelanders, statushouders en asielzoekers.

Participatie
Wijkteams: toegang voorspoedig, vernieuwing vraagt aandacht

In bijna alle gemeenten zijn teams gevormd waar burgers terecht kunnen met hun vragen en (lichte) ondersteuning op maat wordt geboden. De basis is op orde. Onderzoek laat echter zien dat de integrale werkwijze nog in de kinderschoenen staat en dat nieuwe arrangementen slechts mondjesmaat te vinden zijn.

Blog
Opinie Wijkgebonden budgetten, ruimte scheppende verantwoording

De kern achter het idee van het pgb was ooit hetzelfde als de kern van het idee achter de wijkteams: het mogelijk maken van maatwerk. En net als bij de wijkteams zat daar ook bij de pgb’s de gedachte achter dat maatwerk goedkoper zou zijn, en beter bij de vraag van mensen aan zou sluiten.

1 2 3 4 6