Meer slagkracht wijkteams door experimenten

0

Nieuwe experimenten in vijf gemeenten beogen om de effectiviteit en slagkracht van wijkteams te vergroten bij de ondersteuning van kwetsbare huishoudens.

De experimenten starten dit najaar in vijf wijken van de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en worden gefaciliteerd door de ministeries van SZW, VWS en BZK. Gemeenten, Rijk en betrokken (lokale) partijen willen met de experimenten zoeken naar oplossingen voor geconstateerde knelpunten.

Wet- en regelgeving
Doel is ervoor zorgen dat mensen nog beter hulp krijgen bij zorg, jeugdhulp, armoede, werk of schulden. Sociaal werkers moeten snel kunnen handelen en ruimte hebben om beslissingen te nemen. Botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog te vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden aan kwetsbare inwoners. Ook kunnen sociaal werkers uit wijkteams nog beter worden toegerust.

[([002_727_rb-image-2896760.jpeg])]

Congres Nieuw Verantwoorden (10 november)

De transformatie in het sociaal domein laten slagen door nieuw verantwoorden>>

Competenties

Bij de experimenten krijgen wijkteamprofessionals meer mogelijkheden om maatwerk te bieden, maar ook de regeldruk wordt verminderd. De betrokken gemeenten kunnen desgewenst aanvullend meer experimenten starten.

De experimenten krijgen:

  • een brede geldstroom voor maatwerk en integrale ondersteuning. Dit in plaats van aparte gelden voor Wmo 2015, jeugdhulp, participatie, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  • meer handelingsruimte voor het wijkteam en vermindering van regeldruk
  • versterking van de competenties van de sociaal werkers
  • beschermingsbewind onder regie van de gemeente
  • een betere aanpak van schulden door preventie, afspraken maken in situaties waar grote problemen dreigen en het instellen van ‘Teams foutherstel’.

Analyse
De basis voor de experimenten is een analyse van 100 wijkteamcasussen van de vijf steden, die staat beschreven in de nieuwe publicatie ‘Doen wat nodig is’, een uitgave van de City Deal-gemeenten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden