TSD: beleid Vlaardingen moet in praktijk beter worden uitgevoerd

0

‘Het beleid van de gemeente Vlaardingen en de operationalisering bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen na overdracht vanuit Veilig Thuis is goed, maar in de praktijk zijn nog wel verbeteringen nodig.’ Dat concludeert Het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

Het TSD onderzocht het functioneren van het wijkteam Vlaardingen naar aanleiding van een melding over een jong kind in een gezin waarin sprake was van huiselijk geweld. Het onderzoek richtte zich op de effectiviteit van de zorg en ondersteuning vanuit het wijkteam na meldingen bij Veilig Thuis.

De inspecties zijn positief over het door de gemeente Vlaardingen en het wijkteam opgestelde beleid. In de praktijk zien ze echter dat ‘het verzekeren van de veiligheid in kwetsbare gezinnen na overdracht vanuit Veilig Thuis nog niet voldoende is en verbetering behoeft’. Als voorbeeld wordt gegeven dat de professionals direct aan de slag gaan, maar onvoldoende stilstaan bij een integrale probleemanalyse en daaraan gekoppelde doelen.

Voortgang

Ook de samenwerking tussen Veilig Thuis en het wijkteam, het systematisch inschatten van de veiligheid van de kinderen en het opstellen van een samenhangend plan in samenwerking met ketenpartners, kan volgens het TSD beter. De inspecties zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het wijkteam, Veilig Thuis, politie en jeugdbescherming voor het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen, onder regie van de gemeente Vlaardingen. Komend jaar zal het TSD met de gemeente en de betrokken partijen de voortgang van de verbeteringen volgen.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden