‘Minimaal 750 miljoen nodig om jeugdzorg gezond te maken’

0

Volgens FNV Zorg & Welzijn is er minimaal 750 miljoen euro nodig om de situatie in de jeugdzorg weer gezond te maken. Dat staat volgens de bond in schril contrast met de 108 miljoen euro die minister De Jonge in april toezegde.

‘Dat is echt véél te weinig. Zeker gezien de vraag naar jeugdzorg alleen maar toeneemt en blijft toenemen,’ aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, is drie jaar na de invoering van de Jeugdwet gestegen van bijna 366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Het doel van de nieuwe Jeugdwet was om problemen eerder te signaleren door ‘dichter op de zorgvrager’ te zitten in wijkteams. Dus logischerwijs komen er ook meer problemen boven water,’ aldus Van der Aar.

Jeugdzorggeldpotjes leeg

‘Sinds de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015 is het aantal keer jeugdhulp gestegen. Tegelijkertijd is het budget voor jeugdzorg tijdens de invoering van de Jeugdwet verminderd met 450 miljoen euro.’ Volgens FNV hadden gemeenten nooit akkoord moeten gaan met overheveling van taken in combinatie met een bezuiniging van 15 procent op jeugdzorg. ‘Al in september 2017 werd dit pijnlijk duidelijk toen bij de helft van de gemeenten de jeugdzorggeldpotjes leeg waren, terwijl de zorgvraag en –zwaarte juist steeg bij driekwart van de gemeenten.’

Zoethoudertje

In april lanceerde minister De Jonge van Volksgezondheid het actieplan Zorg voor de jeugd. Er is 108 miljoen euro beschikbaar om de ‘transformatie van de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven’. Daarnaast is er een fonds van 200 miljoen euro voor gemeenten met tekorten. Maar volgens  FNV moet minimaal 750 miljoen euro worden uitgetrokken om de jeugdzorg weer gezond te maken. Dat bedrag bestaat uit het bezuinigde budget van 450 miljoen euro, plus 300 miljoen euro extra om de toename van de jeugdzorgvraag aan te kunnen. ‘Die 108 miljoen euro is een druppel op de gloeiende plaat, een zoethoudertje. Hetzelfde geldt voor de eenmalige 200 miljoen euro waar gemeenten een beroep op kunnen doen om tekorten in te lopen. Maar dit gaat de situatie in de jeugdzorg niet redden. Een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget is écht nodig,’ aldus Van der Aar.

Kindvriendelijke acties

Volgens FNV reageerde het ministerie van Volksgezondheid de afgelopen maanden niet op alarmerende brieven, petities en verzoeken tot gesprekken vanuit de bond en de jeugdzorgmedewerkers. Op 14 mei komen ruim 100 jeugdzorgwerkers van FNV Zorg & Welzijn bij elkaar om de ernstige situatie in de jeugdzorg te bespreken. Van der Aar: ‘De tijd van het enkel aanbieden van petities en alarmbrieven aan het ministerie zijn voorbij. Wij sluiten kindvriendelijke acties in de toekomst dan ook niet uit.’

Kamervragen

Politieke partij SP bereidt ondertussen Kamervragen voor over het feit of minister De Jonge extra geld wil uittrekken voor jeugdzorg. De partij maakt zich zorgen over tekorten bij gemeenten die door jeugdzorg ontstaan.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden