Tag: weigerambtenaar

Bestuur
Woningcorporaties: oplopende wachtlijsten sociale huur

De helft van de woningcorporaties voorziet oplopende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Als gevolg van passend toewijzen zal het aanbod aan betaalbare huurwoningen tot de aftoppingsgrens (€ 576,87 voor een -en twee persoonshuishoudens, resp.
€ 618,24 voor drie-en meer) volgens hen niet voldoende zijn voor de vraag.

Bestuur
Weigerambtenaren Tholen mogen blijven

De drie weigerambtenaren die eind vorig jaar in Tholen zijn aangesteld, mogen gewoon blijven werken in die Zeeuwse gemeente. Minister Ronald Plasterk wees woensdag een verzoek tot ontslag af omdat Tholen niets illegaals heeft gedaan.

Bestuur
RvS: ontsla weigerambtenaar niet

Het is niet nodig ambtenaren te ontslaan omdat ze weigeren homo's of lesbiennes te trouwen. Gemeenten kunnen zelf met een oplossing komen als ze weigerambtenaren in dienst hebben. Zo oordeelt de Raad van State in een advies.