Tag: welzijnswerk

Ontwikkeling
Hoe krijg je vrijwilligersgroepen zelfsturend?

De Rotterdamse welzijnsorganisatie Buurtwerk ziet haar ondersteuning aan vrijwilligers- en bewonersgroepen als een tijdelijke stimulans op weg naar maximale zelfstandigheid. Buurtwerk heeft daarom de Zelfsturingspiramide ontwikkeld.