Tag: woningcorporatie

Gemeenten
Grote rol corporaties in ontwikkeling zwakke wijken

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak.

Handhaving
Eindhoven sluit bewust geen drugspanden

De gemeente Eindhoven is er niet van overtuigd dat sluiting van drugspanden door de burgemeester de meest effectieve bestrijding van drugsoverlast en -problematiek is. Leegstand kan ook andere vormen van criminaliteit trekken.

Organisatie
Mogelijkheden huisvesting statushouders uitgebreid

Woningcorporaties mogen voor de huisvesting van statushouders anders dan nu het geval is tijdelijk ook gebouwen doorverhuren en verbouwen die zij niet zelf in eigendom hebben. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Bestuur
Provincie: Oplopend tekort aan woningen Zuid-Holland

Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in de (binnen)steden van Zuid-Holland. Zo’n 90.000 woningen zullen de komende jaren niet gebouwd kunnen worden als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties bestaande plannen niet aanpassen en investeringen achterblijven om tot nieuwbouw, transformatie of sloop te komen.