Corporaties luiden noodklok over verwarde personen

0

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders.

Dit blijkt uit een enquete van Aedes, het overkoepelende orgaan van woningcorporaties onder iets meer dan de helft van alle corporaties.

De overlast is een rechtstreeks gevolg van decentralisaties en bezuinigingen waardoor mensen vaker langer zelfstandig wonen. Het levert volgens de koepel schrijnende situaties op voor de personen zelf, maar ook leidt het tot overlast voor de woonomgeving. De corporaties voelen zich voor beide groepen verantwoordelijk.

Aanpak
Corporaties noemen in de enquête aandachtspunten die snel kunnen bijdragen aan de preventie en aanpak van verward gedrag in en om de woning. Namelijk: betere begeleiding, begeleidingsplicht voor zorgmijders, betere gegevensuitwisseling en een laagdrempelig meldpunt dat 24 uur per dag gebeld kan worden bij escalatie en/of incidenten. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties kan overlast tegengaan.

Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties een rol voor zichzelf zien weggelegd in de aanpak, bijvoorbeeld door het signaleren van verward gedrag waardoor escalatie voorkomen kan worden. De regierol voor de aanpak moet echter wel bij de gemeente liggen, vinden corporaties. Het merendeel van de corporaties (71 procent) maakt afspraken over de huisvesting van mensen met een GGZ-achtergrond, doorgaans met GGZ-instellingen en gemeenten.

Aanjaagteam
In september lanceerden het kabinet en de VNG een ‘Aanjaagteam verwarde personen‘ . Doel van dit team is dat alle verwarde personen die in beeld komen een op hun specifieke behoefte afgestemde persoonlijke aanpak krijgen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat verwarde personen zo snel mogelijk worden toegeleid naar de juiste plaats.

Aedes meldt dat het merendeel van de corporaties (71 procent) afspraken maakt over de huisvesting van mensen met een GGZ-achtergrond, doorgaans met GGZ-instellingen en gemeenten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden