Tag: woningcorporatie

Organisatie
Hoe voorkom je huisuitzettingen?

In 2012 vonden er in de sociale huursector 6750 uitzettingen plaats, tien procent meer dan in 2011. Bij ruim drie kwart van de gevallen is huurachterstand de reden. Onlangs bracht Stichting Eropaf! de handreiking ‘Voorkomen Huisuitzettingen’ uit over de benodigde maatregelen om de tendens van het toenemende aantal huisuitzettingen te stoppen.

1 2 3