Provincie: Oplopend tekort aan woningen Zuid-Holland

1

Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in de (binnen)steden van Zuid-Holland. Zo’n 90.000 woningen zullen de komende jaren niet gebouwd kunnen worden als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties bestaande plannen niet aanpassen en investeringen achterblijven om tot nieuwbouw, transformatie of sloop te komen.

Die conclusie trekt de provincie Zuid-Holland op grond van de 8 regionale woonvisies van gemeenten. In de woonvisies brengen gemeenten per bestuurlijke regio de woonbehoefte en het aanbod in beeld. De visies zijn een weerslag van onderlinge afspraken en afstemming om tot een gezonde woningmarkt te komen. Gemeenten kunnen op basis van de cijfers en categorieën woningen uit de woonvisies nieuwe bouwplannen tot ontwikkeling brengen.

Op grond van de woonvisies en eerdere studies verwacht de provincie tot 2030 een woonwens van circa 230.000 woningen in de Zuid-Hollandse steden. Slechts 60 procent van die woonbehoefte kan gerealiseerd worden op basis van de huidige plannen. Dat betekent dat ruim 90.000 woningen de komende jaren niet gebouwd zullen worden, terwijl daar wel grote behoefte aan is. Hierdoor zal de druk enkel toenemen.

“Slim Ruimtegebruik”
Gedeputeerde Bom-Lemstra :”Te veel gemeenten hebben nog oude plannen in de boeken staan die nieuwe ontwikkelingen in de binnensteden financieel gijzelen”. “Dan gaat het vaak om nieuwbouw aan de randen van steden – dus juist niet binnenstedelijk. Het eerste deel van de oplossing is aanpassing van dit soort plannen en afscheid nemen van overtollige grondposities.” Een ander deel van de oplossing zal moeten worden gevonden in nieuwbouw in de bestaande bebouwde stedelijke omgeving en het beter benutten van gebouwen die er al staan, zoals leegstaande kantoren, bedrijfspanden of winkels. De provincie wil hierbij een actievere rol spelen en kijken waar zij gemeenten kan helpen om het bestaande beter te benutten. Dit sluit aan bij het in het coalitieakkoord genoemde “Slim Ruimtegebruik”.

Op dit moment worden plannen voor gebieds- en stedelijke ontwikkeling in kaart gebracht waar de provincie een helpende hand zou kunnen bieden in termen van transformatie, herbestemming, tijdelijke bestemming  of herontwikkeling.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden