Huurders met geldnood minder vaak uitgezet

0

Hoewel vorig jaar meer huurders betalingsachterstanden hadden, zijn er toch minder huisuitzettingen geweest. Woningcorporaties spannen zich in om huurders in hun huizen te laten wonen.

Dit blijkt uit cijfers die Aedes, de koepel van de woningcorporaties, woensdag heeft gepubliceerd.

Het aantal huisuitzettingen is gedaald tot 5.900. Dat is 15 procent minder ten opzichte van 2013. Huurders hadden eind vorig jaar een betalingsachterstand van in totaal 350 miljoen euro.

Het aantal gevallen waarbij de rechter huisuitzetting goedkeurde, is met 2 procent toegenomen. Maar die 23.500 vonnissen zijn dus lang niet allemaal uitgevoerd.

Corporaties proberen een oplossing te vinden voor huurders in financiële problemen. Dat kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn. Zo kon in zeven van de tien gevallen een huisuitzetting alsnog worden voorkomen.

De cijfers zijn gebaseerd op een enquête van Aedes onder honderdtachtig woningcorporaties. Die sloten met 58.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen.

Preventie

Om het snel oplopen van een huurschuld te voorkomen, doen woningcorporaties veel aan preventie. Ze leggen huisbezoeken af, bellen de huurders en verwijzen door naar hulpverleningsinstanties.

Ook sluiten corporaties convenanten af met onder meer gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening. Zo kan de gemeente de huur van iemands uitkering aftrekken en rechtstreeks overmaken aan de woningcorporatie. Dit is een oplossing voor huurders die slecht met geld om kunnen gaan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.