Erkenningscommissie gaat sociale interventies beoordelen

0

Er gebeurt veel, maar erken straatcoaches, buurtbarbecues en re-integratieprojecten? Een nieuwe commissie gaat dit nu onderzoeken.

“Sociaal werk is keihard nodig. En dat willen we onderbouwen”, stelt Godfried Engbersen, de voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Voor het eerst in de geschiedenis gaat een onafhankelijke commissie met leden uit wetenschap, beleid en praktijk interventies in sociaal werk beoordelen op onderbouwing en effectiviteit. Welke aanpakken dragen bij aan ondersteuning van kwetsbaren, ontmoeting, participatie en veiligheid in de wijk?

Voorzitter Godfried Engbersen: “We gaan naar drie zaken kijken die tot op heden wat onderbelicht zijn gebleven: ten eerste de beschrijving. Wat doen we eigenlijk in al die programma’s en projecten? Welke doelen streven we na en hoe willen we die bereiken? Ten tweede de theoretische onderbouwing. Dit is heel belangrijk omdat daar in het verleden te weinig aandacht aan is besteed. Bij het onderbouwen moet je de wijk in en met mensen praten; maar je moet ook de bibliotheek in en bestuderen wat er al bekend is over wat werkt. En tenslotte: is het ook al gemeten, is het aangetoond? Dat is de kracht van de commissie. Daar komt nog bij dat we gebruik gaan maken van allerlei vormen van onderzoek die de werkzaamheid kunnen aantonen. Niet alleen cijfermateriaal, maar ook interviews met mensen om wie het gaat en uitvoerders.”

Keuze of keurslijf

Erkenning van interventies helpt professionals om weloverwogen voor een bepaalde aanpak te kiezen om sociale problemen op te lossen. En om deze keuze vervolgens te verantwoorden richting gemeenten en andere opdrachtgevers. Engbersen: “We moeten kaf van koren durven onderscheiden. Daarmee voorkomen we dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Maar tegelijkertijd moeten de interventies geen keurslijf worden. Het is aan de uitvoerders om de interventies naar hun praktijk te vertalen op een manier die rekening houdt met de basisidee ervan.”

Samenwerking

Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVMCentrum Gezond Leven (CGL), Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut en Vilans. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden