Hoe voorkom je huisuitzettingen?

0

In 2012 vonden er in de sociale huursector 6750 uitzettingen plaats, tien procent meer dan in 2011. Bij ruim drie kwart van de gevallen is huurachterstand de reden. Onlangs bracht Stichting Eropaf! de handreiking ‘Voorkomen Huisuitzettingen’ uit over de benodigde maatregelen om de tendens van het toenemende aantal huisuitzettingen te stoppen.

In de dagelijkse praktijk blijkt telkens weer dat de verbinding tussen huurder en verhuurder lang niet altijd tot stand komt. Aan de kant van de verhuurder bestaat vaak de indruk dat een huurder wel kan, maar niet wil. Aan de andere kant heeft de huurder vaak het idee dat de verhuurder geen enkel begrip heeft voor de penibele situatie.

Win-win
Het is voor beide partijen moeilijk om deze verschillen in beleving te overbruggen. Dat wordt anders als we het voorkomen van een ontruiming gaan beschouwen als een win-win situatie voor álle betrokkenen. Een ontruiming kost een woningbouwvereniging gemiddeld zes- tot negenduizend euro. Vaak lukt het niet om die kosten te verhalen. Ook maatschappelijk is er een hoop winst te behalen: crisisopvang is duur.

Succesvol
In de ‘Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen’ staat een aantal succesvolle initiatieven om huisuitzettingen te voorkomen. Meer van dergelijke initiatieven zijn hard nodig, want de oude  benaderingswijzen werken niet meer afdoende. Het idee dat iedereen met goed beleid schuldenvrij kan zijn, is gewoonweg niet voor iedereen haalbaar.

Oproep
Stichting Eropaf! vraagt gemeentes, overheden, woningbouwverenigingen, deurwaarders, incassobedrijven, schuldeisers en alle anderen die te maken hebben met het huisuitzettingen hun kennis, ervaringen en goede voorbeelden te delen. Eropaf! actualiseert de digitale versie van de handreiking regelmatig en ontwikkelt daarmee een digitale kennisbank. Help mee de kennisbank up-to-date te houden en mail uw bijdragen aan info@huisuitzettingen.info.

 

Meer lezen over de juridische kaders bij de tegenprestatie? Neem dan een introductieabonnement op Sociaal Bestek>>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden