Tag: sociale zaken

Sociaal
SZW:’100.000 jongeren zonder hulp gemeenten’

Zo’n 100.000 jongeren zijn niet in beeld bij de gemeenten en krijgen dus geen financiële hulp of andere begeleiding. Dit concludeert de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het onlangs verschenen rapport Buitenspel.

Werk
Welke tegenprestatie kun je in de bijstand vragen?

Van iemand die een beroep doet op de bijstand, kan een tegenprestatie naar vermogen worden gevraagd. In deze basisgedachte kunnen de meeste bestuurders zich wel vinden. Maar de vraag welke werkzaamheden de bijstandsgerechtigde dan uit kan voeren, is lastig te beantwoorden. Juridisch adviseur bij Stichting Stimulansz Erik Rutten weet wel raad met die vraag.

Organisatie
Hoe voorkom je huisuitzettingen?

In 2012 vonden er in de sociale huursector 6750 uitzettingen plaats, tien procent meer dan in 2011. Bij ruim drie kwart van de gevallen is huurachterstand de reden. Onlangs bracht Stichting Eropaf! de handreiking ‘Voorkomen Huisuitzettingen’ uit over de benodigde maatregelen om de tendens van het toenemende aantal huisuitzettingen te stoppen.

Sociaal
Groot veranderingstraject bij MEE Zuid-Limburg

Ter voorbereiding op de transitie van de AWBZ naar de gemeenten, voert MEE Zuid-Limburg een grootscheeps veranderingstraject uit. Door te investeren in transparantie in kostprijs en resultaten, en in vernieuwende dienstverlening en samenwerking, vergroot de organisatie de meerwaarde voor gemeenten.

Werk
Grenzen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexwerk zou mensen ontwikkelingskansen bieden en fungeren als opstap naar een betere, vaste baan. Maar TNO’ers Robert Vergeer en Steven Dhondt hebben zo hun vraagtekens bij verdere flexibilisering, ook al omdat de gezondheidsomstandigheden en de betaling voor flexwerkers slechter zijn dan voor vaste krachten.

Participatie
Participatie is geen centrale verwarming met een draaiknop

De slogan van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ‘iedereen meer mee moet gaan doen’. Maar leidt de Wmo wel tot meer participatie? En hoe dan? Promovenda Marja Jager-Vreugdenhil zocht het uit. ‘De ambities van de Wmo vind ik heel mooi. Ik vond het alleen niet vanzelfsprekend dat ze ook uitkomen.’