Onderzoek naar onsuccesvol inburgeringstraject

0

Het aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt valt minister tegen.

Minister Asscher schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er een onderzoek loopt naar de knelpunten rond het inburgeringsexamen dat nieuwkomers in ons land moeten afleggen.

Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013, de groep waarvan de inburgeringstermijn dus in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet voor het inburgeringsexamen geslaagd. Uit de cijfers blijkt dat asielmigranten meer moeite hebben om hun inburgering af te ronden dan gezinsmigranten.

Voor minister Asscher zijn de tegenvallende cijfers reden om extra maatregelen te nemen : “Het is essentieel dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving, de taal leren en weten wat de normen en waarden hier zijn. De inburgering is hier een cruciaal startpunt voor. Ik laat onderzoeken waarom dit niet goed gaat, de uitkomsten van dit onderzoek verwacht ik na de zomer.”

Asscher kondigt ook aantal maatregelen aan die voor nieuwe instromers gaan gelden. Voor gemeenten is van belang:

  • De bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden is opgehoogd van €1.000 naar €2.370. Gemeenten krijgen hierbij de bredere taak om nieuwkomers te begeleiden in zowel praktische zaken als gericht op integratie en actieve participatie in de Nederlandse samenleving. Gemeenten zullen o.a. hulp bieden bij de begeleiding naar een inburgeringstraject en de weg wijzen naar lokale organisaties die hulp kunnen bieden bij de inburgering, zoals Taalmaatjes.
  • Dit jaar komt er een wetsvoorstel inburgering, waarbij het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding wettelijk worden vastgelegd. Hiermee krijgen gemeenten ook zicht op de andere inburgeraars dan asielgerechtigden en kunnen zij ook hier een rol vervullen met betrekking tot het inburgeringstraject.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden