Tag: Zoeterwoude

Blog
Opinie Zelfbewust zelfstandig en niet te groot

Veelzijdigheid, slagkracht, vernieuwingsdrang vullen specialistische kennis heel goed aan. Aanleunen tegen een grote buur is dan heel prettig, zeker als blijkt dat jouw werkwijze ook wordt opgepakt en gewaardeerd. Is een fusie dan wel noodzakelijk.

Bestuur
Herindelingen zijn “werkverschaffing voor Rijksambtenaren”

“Stuitend”, is de onwetendheid van het Rijk als het gaat om het werk van gemeenten. Daarom vraagt burgemeester Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude minister Ronald Plasterk wat van zijn ambtenaren langs te sturen om te zien dat ook een kleine gemeente zich prima kan handhaven.

Gemeenten
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Burgers en bedrijven in Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar, Leiden en Gouda ontvangen voortaan één aanslag voor alle lokale heffingen van hun gemeente en de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap van Rijnland.