Onderwerp: Financiën

Financiën
Regeerakkoord: Meer taken, drie miljard minder

De korting op het Gemeentefonds is minder fors dan verwacht. Toch leiden alle bezuinigingen op specifieke uitkeringen en nieuwe, gemeentelijke taken zoals de jeugdzorg tot een structurele aderlating van ruim drie miljard euro.

1 113 114 115 116 117 120