Onderwerp: Duurzaamheid

Duurzaamheid
Businessplan voor Flevolandse samenwerking

De Flevolandse gemeenten, provincie, Waterschap Zuiderzeeland, netwerkbedrijf Alliander en afvalverwerker HVC gaan een businessplan opstellen voor de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on).

Duurzaamheid
Platform voor duurzame ICT gelanceerd

ICT~Office heeft het online platform 'www.ictgaatvoorgroen.nl' gelanceerd. Via dit platform kunnen overheid, bedrijfsleven en wetenschap kennis uitwisselen en contacten leggen op het gebied van duurzaamheid en ICT.