Onderwerp: Duurzaamheid

Duurzaamheid
Integrale aanpak voor duurzame gebieden

Het is niet de eerste handreiking voor duurzame gebiedsontwikkeling; wel een die People, Planet en Profit sterk weet te verbinden met de kwaliteit van de omgeving. “Energiezuinig bouwen is niet voldoende.”

Duurzaamheid
Texel krijgt 5 miljoen voor duurzaamheid

Provinciale Staten van Noord-Holland besloten akkoord te gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om € 5 miljoen subsidie aan Texel toe te kennen. Dit geld is beschikbaar gesteld om de gemeente Texel te helpen haar doelstelling te bereiken om in 2020 alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken.